Wesela

Promocje

"Hotel Przedwiośnie", Mąchocice Kapitulne 178, 26-001 Masłów, tel. +48 606 952 897,
email: rezerwacja@hotelprzedwiosnie.pl, marketing@hotelprzedwiosnie.pl, zarzad@hotelprzedwiosnie.pl
Zapraszamy również do naszego Domu Wypoczynkowego Nella w Zakopanem ul. Małe Żywczańskie 26, 34-500 Zakopane, tel. + 48 18/201-44-56.

Właściciel: Samrelaks Mąchocice Sp. z o.o., Mąchocice Kapitulne 178 26 - 001 Masłów, NIP: 657-24-21-591, REGON:292426847, KRS:0000059788,
Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy : 6 724 500, 00 PLN,
BBNP PARIBAS Bank Polska SA 98 1600 1013 0002 0011 6825 8001